Bm_etusivulle_2

Etusivulle

Seuraava sivu

Seuraava sivu
Valitse tästä, kuka ratkaisee pulmasi.

Riitta Skytt Art Director
luova suunnittelija, verstaan pomo
phone +358 50 3546 933
riitta.skytt @ meridianx.fi

Jaakko Mäkikylä Art Director
ideoiva suunnittelija, omistaa verstaan
phone +358 50 3546 935
jaakko.makikyla @ meridianx.fi

Tästä voit valita, kuka ratkaisee pulmasi. Meitä on moneksi.
Kuvia klikkamalla näet ne suurempina.

Riitta_0502 Jaakko_0502

Meridian X Oy | D e s i g n |Merimiehenkatu 32 A 19 | FI-00150 | Helsinki 15 | Finland
 R i i t t a  S k y t t  050 3456 933 >>> e-mail | J a a k k o   M ä k i k y l ä  050 3456 935 >>> e-mail